Information

Vejle Håndværker- og Borgerforening blev stiftet i 1862 med det formål at skabe et samlingssted for personer beskæftiget inden for håndværk og industri i Vejle Kommune (i dag med fokus på Vejle by), og i den forbindelse varetage deres tværfaglige erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle interesser.

Dette formål er også gældende i dag, og er løbende et pejlemærke for foreningens bestyrelse.

I bestræbelserne på at fremme foreningens formål i en større sammenhæng, samarbejdes med andre foreninger og organisationer med samme eller beslægtede formål.